Nasze usługi

Prezentujemy poniżej jedynie ramowy zakres naszych usług, gdyż złożoność rynku i zjawisk na nim wymaga by zawsze dostosować się do zadania i przedstawienia klientom zindywidualizowanych programów konsultacyjnych i rozwojowych.

Audyt i wsparcie organizacji Automotive


Kompleksowa diagnoza sytuacji operacyjnej, finansowej oraz prawnej, analiza zagrożeń funkcjonowania spółki oraz organizacji jej procesów, zaprojektowanie i wdrożenie działań naprawczych optymalizujących i poprawiających efektywność organizacyjną oraz podnoszących rentowność działania.

Zarządzanie wynikiem finansowym organizacji Automotive

Dostarczenie nowoczesnych i przyjaznych narzędzi zarządczych i controllingowych w celu poprawy planowania finansowego, kontroli kosztów oraz wzrostu efektywności i rentowności biznesu. Dostarczymy profesjonalny outsourcing procesów zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej.

Obsługa prawna organizacji Automotive


Zapewniamy wyspecjalizowaną, kompletną obsługę prawniczą w zakresie obsługi bieżących procesów – GVO, umowy dealerskie, stosunki w sieci dystrybucyjnej, sprzedaż, reklamacje, GIODO/ RODO, stosunki z dostawcami konsumentami i nie-konsumentami, jak również działań strategicznych związanych z sukcesją, przekształceniami, połączeniami i podziałami spółek.

Rekrutacja i on-boarding w Automotive oraz nowoczesny HR

Przeprowadzimy kompleksowy audyt personalny i kompetencyjny zasobów ludzkich, zapewnimy skuteczne pozyskanie i pełne wyszkolenie pracowników w modelu kompetencyjnym na wszystkich szczeblach organizacji biznesu. Wdrożymy nasz autorski system ocen okresowych i przeprowadzimy je outsourcingowo, zbudujemy w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne systematykę zarządzania kulturą organizacji i wiedzą w organizacji dealerskiej co jest koniecznością w zróżnicowanych pokoleniowo zespołach!

Szkolenia i coachingNasz zespół konsultantów, trenerów i coachów z bogatym doświadczeniem w Automotive przeprowadzi szkolenia i programy rozwoju kompetencji w każdym dziale firmy dealerskiej – sprzedaży, aftersales, administracji czy finansów. Wzmocnimy również kompetencje właścicieli i zarządzających w zindywidualizowanych programach konsultacyjno-mentorskich, by zarządzanie firmą było efektywniejsze. Wzmocnimy kompetencje budowania strategii i planowania biznesu przy uruchamianiu nowych inwestycji.

Sprzedaż do Rynku Digital i elektryfikacja Automotive

Oferujemy programy sprzedaży samochodów i usług w Internecie i wykorzystania dostępnych technologii dla zwiększenia obecności na Rynku Digital. To nowoczesny i efektywny kosztowo kanał, którego masowa obecność będzie częścią rynku w ciągu najbliższych lat! Elektryfikacja motoryzacji to nieunikniona konsekwencja zaostrzających się norm ekologicznych i rozwoju myśli technicznej. Zdobądź przewagę nad konkurencją z naszą pomocą i naszych kompletnych programów promocyjno – sprzedażowych!

Kontakt

Mobile:
+48 730 886 368
Polski, English, Deutsch

E-mail:
kontakt(at)automotive-experts.pl

Follow us:
LinkedIn

© 2020 by Automotive Experts & more - Theme by 404 THEME.
Katalog stron